Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Contact Center


Multimedia Contact Center

Rätt typ av Contact Center lösning kan för en organisation med mycket kundinteraktion betyda avsevärda skillnader i effektivitet och lönsamhet. Direkta fördelar i form av förbättrade svarstider, högre andel besvarade samtal samt fler andel samtal till rätt person är viktiga aspekter för alla organisationer inom både sälj och supportfunktioner.

Mitel Contact Center är en ytterst kraftfull lösning för allt från stora Call Centers till mindre kundtjänster somContact Center från Mitel önskar få bättre kontroll på inringande samtal, minimera väntetider, erbjuda bättre kundservice samtidigt som utnyttjandet av personalresurser optimeras.
Mitel erbjuder genom sitt Contact Center en omfattande lösning med flexibel och sofistikerad funktionalitet för realtidsövervakning, rapportering, inspelning av samtal, agentchat, uppspelning av historiska händelser. m.m.

Genom Business Edition paketeringen lämpar sig produkten väl även för mindre företag. En supportfunktion, telemarketinggrupp eller säljavdelning ifrån fem personer och uppåt kan lätt hitta stora fördelar med Mitel Contact Center.
Mitel Contact Center är modulärt uppbyggt vilket betyder att kunden väljer de delar och funktioner som bäst passar dess verksamhet.

Se en demo här: länk till Demo

Exempel på funktioner:

Agent status

Agent Status - Contact CenterAgentvyn ger realtidsövervakning av alla agenter. Information kring en agents tillgänglighet, kölängder, larmnivåer, SLA nivåer m.m. uppdateras dynamiskt.
Audit funktion
Denna funktion erbjuder möjlighet att grafiskt granska historiken för olika händelser i Contact Centret. Genom att ange ett startdatum, en starttid och en uppspelningshastighet kan man i denna granskningsfunktion gå igenom ”händelser” i Contact Centret för att på så sätt se hur agentstatus, kölängder och samtalsvolymer ändrades. Detta är perfekt för uppföljning av kundklagomål eller coachning av medarbetare.

Rapportering

Rapporter - Contact CenterRapportering och statistik är en ytterst central del i all verksamhets-utvärdering. Frågor om allt från hur plattformen beter sig till hur enskilda personer presterar är av stort intresse från ett optimerings- och ledningsperspektiv. Mitel Contact Center har omfattande rapportering med över 500 standardrapporter (50 i Business Edition) Rapporterna täcker in alla möjliga dimensioner såsom agenter, anknytningar, grupper, köper linjer m.m. Rapporterna genereras i Excel format vilket möjliggör för enkel vidarebehandling av resultatet. Rapporterna kan enkelt schemaläggas att levereras genom E-mail eller i form av utskrift till en printer.

Intelligent queue

Intelligent Queue är en funktionsrik IVR modul som bl.a. ger funktioner såsom:

– Kundspecifika kömeddelanden
– Köbesked i form av köplats och väntetid
– Callback funktioner för de som hellre blir uppringda än väntar i kön
– Lavinmeddelanden vid oförutsedda händelser
– Hantering av inknappad information (t.ex. kundnummer) som kan användas för att koppla till rätt kö eller skickas till ett externt system.

Alla funktioner i Intelligent Queue administreras i ett enkelt och innovativt webbgränssnitt.

Multimedia CC

Med den här funktionen kan lösningen gå från ett Call Center till ett Contact Center där andra mediers såsom chat, e-post och fax hanteras på liknade sätt som samtal. Mitel Multimedia Contact Center är nära integrerat med Microsofts Office Communication Server.

Gå tillbaka ett steg

2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se