Mobilitet


Under begreppet mobilitet ryms produkter som gör era medarbetare rörliga och skapar en frihet bland de anställda att kunna arbeta från den plats man för stunden befinner sig på. Exempelvis kan det vara via en mjukvarubaserad telefon i sin PC om man befinner sig på tjänsteresa utomlands. Det kan också vara en mobil anknytning som medför att kunder och kollegor alltid når personen i fråga på dennes anknytningsnummer och man slipper hålla reda på flera telefonnummer. Under mobilitet återfinns även lösningar för bärbar telefoni, s.k. dect.

En mjukvarubaserad telefon (Softphone) är typiskt något för användare som reser mycket men samtidigt vill ha tillgång till företagets telefonilösning och dess funktioner. Den mjukvarubaserade telefonen ansluts till växeln via internet och gör att all samtalstrafik till växeln blir kostnadsfri. Är man på tjänsteresa i ett annat land kan stora pengar sparas genom att använda Softphones före sin mobil telefon.

Mobil anknytning är idag mer regel än undantag hos de flesta företag. En sådan investering går ofta att räkna hem väldigt snabbt då det effektiviserar och göra medarbetarna nåbara oavsett var de befinner sig. Det skapar även en enkelhet då användaren alltid är nåbar via sitt anknytningsnummer. En fullskalig mobil anknytning tvingas även via telefonilösningen så när användaren ringer ut visas även anknytningsnumret och inte mobilnumret. Vilket nummer som ska visas vid utgående samtal är dock valbart om man som användare hellre vill visa sitt mobilnummer.

Bärbar telefoni, eller dect som det ofta kallas, är trådlös telefoni knutet till en specifik plats. Dect används ofta i exempelvis en lagermiljö eller i butiker där användarna oftast inte har företagsmobiler. Även dect kan baseras på IP vilket medför att det räcker med att montera upp basstationer på lokalkontor. Decttelefonerna finns i ett flertal utförande, från enklare modeller som passar i en kontorsmiljö till dem som är tåliga mot stötar, damm och fukt som passar i exempelvis en butik eller på ett lager.

Sist men inte minst är mobilitet även möjligheten att skapa ett hemmakontor där en vanlig bordstelefon placeras. En koppling mot telefonilösningen görs via internet och användarens anknytning beter sig på samma sätt som att vederbörande befann sig vid sitt skrivbord på kontoret. Läs mer under hemarbetsplatser.

tillbaka


2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se