Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Rapportering


Rapportering och statistik är en ytterst central del i all verksamhetsutvärdering.

Frågor om allt från hur system beter sig till hur enskilda personer presterar är av stort intresse från ett optimerings- och ledningsperspektiv.

Rapportering hjälper dig att:

– Använda tillgängliga resurser rätt
– Mäta svarstider på sälj och supportavdelningar
– Följa prestation och arbetsbelastningen för personalen

Rapportering kan delas i två kategorier

– Realtidsrapportering – vilket presenterar information kring hur personer, resurser och system presterar

rapportering, en företagstjänst för iptelefoni

just nu. Operativ information används genom att man läser av och agerar genom att t.ex. låta fler personer svara i telefon eller öka

– Historiks rapportering – utifrån historisk data kan man studera och analysera verksamheten och utifrån detta göra förändringar såsom öka kompetensen hos personalen där många förfrågningar sker eller anställa fler innesäljare eftersom kötiden är för lång och kunder lägger på innan de får hjälp.

En komplett kommunikationsplattform bör erbjuda lösningar inom båda dessa områden.

Dashboard

Med detta verktyg kan företaget få information som förbättrar

verksamheten. Dashboard tillhandahåller realtidsinformation såväl som rapporter kring  allt som sker i din telefoni (kommunikation).  Man kan bl.a.

– Skräddarsy sin önskade övervakningsvy vilket ger en konsoliderad bild över nuvarande status i verksamheten. Inkludera information såsom:

» Totala antalet samtal

» Antalet pågående samtal

» Samtal som väntar på ett visst nummer

» Besvarade och hanterade samtal i supporten

» Tillgängligheten hos medarbetarna

– Skapa larm i forma av pop-up:er  för och email för speciella händelser
– Identifiera trender i telefonin
– Följa ett specifikt samtal hela vägen genom systemet

Dashboard hjälper dig att besvara frågor såsom:

– Hur många kunder ringe in igår?
– Använder vi våra utgående linjer maximalt. Behöver vi mera kapacitet eller kan vi spara abonnemangskostnader?
– Har vi rätt öppettider och bemanning i förhållande till när kunder ringer
– Hur snabbt besvarar vi samtal från våra kunder

Rätt utnyttjat kommer Dashboard att hjälpa dig effektivisera verksamheten och kontrollera kostnader.

Tillbaka till IP funktioner och Mobil växel

2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se