Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Vanliga frågor


Fråga: Varför ska jag byta telefonilösning nu?

Svar: Anledningar till att företag byter lösning brukar vara något av två saker:

– Den gamla lösningen supporteras inte längre. Det kan vara reservdelar eller att det är svårt att få teknisk support.

– Ni vill ha tillgång till nya moderna verktyg för att öka produktiviteten och effektiviteten. Det kan vara allt från att öka tillgängligheten och därmed minska missade kundsamtal, spara reskostnad genom telefonkonferenser, webbkonferenser eller videokonferenser, automatisk röststyrd telefonist.

Fråga: Jag har ISDN Duo idag. Ska jag byta till något som passar mina behov?

Svar: Absolut. Ett byte till en annan anslutning mot operatören (SIP trunk) kan i flera fall finansiera hela bytet av växel. Dvs du kan få en modern lösning med nya funktioner och samtidigt sänka kostnaderna.

Fråga: Vad menas med att en telefonväxel är mobil?

Svar: Det betyder att man kan använda mobiltelefoner som en anknytning i växeln. Man får då tillgång till växelfunktioner fast man använder en mobil. Mobila växlar kan antingen vara rena mobilväxlar där alla användare har mobiler eller så är de integrerade växlar där man blandar mellan mobila anknytningar och fasta/datorbaserade anknytningar.

Fråga: Vad menas med telefoni som tjänst, telefoni i molnet?

Svar: Det är två begrepp som har lite olika innebörd. Telefoni i molnet är ett specialfall av telefoni som tjänster:

– Telefoni som tjänst innebär att man inte själv tar ansvar för att drifta telefonilösningen. Man kan köpa telefoni som tjänst och fortfarande ha en mycket avancerad växel placerad hos kund och ägas av kund. Detta fall kallas ofta för managed voice. Dock kan telefoni som tjänst även vara en molntjänst.

– Telefoni i molnet. Om man vill kan man köpa tjänsten som en molntjänst – så köper man en tjänst där lösningen är central och produceras i en drifthall av en tjänsteleverantör

Fråga: Vad kostar en telefonilösning?

Svar: Det beror mycket på hur avancerad funktion man vill ha. Det beror också på vilken tidshorisont man räknar på och på vilket sätt man köper lösningen (hyra tjänst eller investera i egen växel).

– När man köper en växel lösning startar det ofta på drygt 1500 kr per användare. Till det tillkommer telefoner eller mobiltelefoner. Finansierat per månad är det runt 30 kr/månad/användare

– För en hyrlösning/tjänst brukar det börja på ca 50 kr/mån/anknytning för den allra enklaste funktionaliteten upp till 150 kr/mån/anknytning.

Fråga: Hur kan man spara pengar på telefoni?

Svar: Det finns många sätt att spara pengar på IP telefoni:

– Billigare kostnader för operatörsanslutningar via SIP och/eller konsolidering av antalet geografiska platser som ansluts till operatören.

– Minskade reskostnader pga ökat användande av telefonkonferenser, webb konferenser och videotelefoni

– Sänkta mobil kostnader vid utlandsresor genom call back funktionalitet. Det sänker kostnaderna med upp till 80%. För företag med många mobila användare som reser internationellt blir det betydande summor som ofta ger återbetalningstider på en ny lösning inom ett par månader.

– Minskade samtalskostnader mellan länder pga nätverkade lösningar mellan länder

– Minskade teknik och support kostnader pga förenklad användning. Ni kan administrera lösningen enkelt själva via webbgränssnitt.


– Minskade kostnader för extrapersonal pga förenklad installation av hemarbetsplaster för t ex extra arbetare/back-up personal.

– Mycket billigare installation/expansion av nya användare eller kontor.

Fråga: Jag vill integrera diverse system med vår telefonilösning? Hur gör man det/kan ni hjälpa oss med det?

Svar: Det går absolut och enkelt med dagens moderna lösningar. Vanliga integrationer är t ex CRM lösningar eller hotell lösningar. Koppling av kalender till status och hänvisning är också en mycket vanlig integration. Chat program (t ex Live Messenger) är också en vanlig integration.

Fråga: Finns det några fördelar med att äga växeln själv i dagens läge?

Svar: Det finns definitivt fördelar. Den viktigaste är kanske att det blir billigare på sikt då man efter 3-5 år har betalat av växeln medan en hyrlösning aldrig blir avbetalad. Livslängden på en växel idag är mycket lång – minst 10 år då de är mjukvarubaserade och kontinuerligt moderniseras. Man kan dessutom själv i högre utsträckning kontrollera sina inställningar/konfigurationer i lösningen. Man kan också enklare integrera mot andra system när lösningen finns internt i ert eget datanät.

Fråga: Är det sämre ljud i IP telefoni än i traditionell telefoni?

Svar: För 5 år sedan var det vanligt men numera är det ovanligt. Generellt sätt har det varit datanäten och deras kvalitet som inte varit anpassad för IP telefoni. Man installerade IP telefoni utan att säkerställa s k Quality Of Service (QoS). I viss mån tog det i IP telefonins introduktionsskede också en kompetensbrist hos leverantörer. Nu har man lärt sig hur man ska implementera ip telefoni och vilka krav man ska ställa på datanäten.

Gå tillbaka till förvirrad kring IP-telefoni

2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se