Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Mitel Contact Center

avaya systemtelefon offertknapp

Produktinformation: Multimedia Contact Center

Rätt typ av Contact Center lösning kan för en organisation med mycket kund interaktion betyda avsevärda skillnader i effektivitet och lönsamhet. Direkta fördelar i form av förbättrade svarstider, högre andel besvarade samtal, fler andel samtal till rätt person mm är viktiga aspekter för alla organisationer inom både sälj och supportfunktioner.
Mitel Call center är ytterst kraftfull lösning för Call Centers eller mindre kundtjänster at att få bättre kontroll på inringande samtal, minimera väntetider, erbjuda bättre kundservice samtidigt som personalresurser optimeras.
Mitel erbjuder genom sitt Contact Center en omfattande lösning med flexibel och sofistikerad funktionalitet för realtidsövervakning, rapportering, inspelning av events m.m.
Genom Business Edition paketeringen lämpar sig produkten väl även för mindre organisationer, Mitel Contact Center är modulärt uppbyggt vilket betyder att kunden väljer de delar och funktioner som bäst passar dess verksamhet.

Exempel på funktioner:

Agentvy
Agentvyn ger realtidsövervakning av alla i agenter. Information kring agent tillgänglighet, kölängder, larmnivåer, SLA nivåer m.m. uppdateras dynamiskt.

Rapportering
Rapportering och statistik är en ytterst central del i all verksamhetsutvärdering. Frågor om allt från hur systemet beter sig till hur enskilda personer presterar är av stort intresse från ett optimerings- och ledningsperspektiv. Mitel Contact Center har omfattande rapportering med över 400 standardrapporter. Rapporterna täcker in alla möjliga dimensioner såsom agenter, anknytningar, grupper, köper linjer m.m. Rapporterna genereras i Excel format vilket möjliggör för enkel vidarebehandling av resultatet. Rapporterna kan enkelt schemaläggas att levereras genom E-mail eller i form av utskrift till en viss printer.

Audit funktion
Denna funktion erbjuder möjlighet att grafiskt granska historiken för olika händelser i Contact Centret. Genom att ange ett startdatum, en starttid och en uppspelningshastighet blädar denna granskiningsfunktion i igenom alla ”händelser” i Contact Centret för att på så sätt se hur agentstatus, kölängder och samtalsvolymer ändrades.

Intelligent queue
Intelligent Queue ger möjlighet att Skapa och ändra kund och kö specifika meddelanden till personer i kön. Meddelande kan också varieras beroende på tid på dagen, veckodag etc. Dessutom ges kontinuerligt information om köplats och/eller väntetid.

Multimedia CC
Med den här funktionen kan lösningen gå från ett Call Center till ett Contact Center där andra mediers såsom chat, email och fax hanteras på liknade sätt som samtal. Mitel Multimedia Contact Center är nära integrerat med Microsofts Office Communication Server.

Mer info more-info
Manual saknas

 
2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se