Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Unified Communicator

avaya systemtelefon offertknapp

Produktinformation: Unified Communicator

Unified Communicator (fd Your Assistant)  är Mitels Unified Communication produkt vilken levererar rikt utbud av UC funktioner. Den kan antingen fungera som en ren CTI klient där man styr en fast telefon eller levereras med en softpone. Nedan är en kortare beskrivning av dess funktioner.

Kontakter med tillgänglighetsinformation
Tillgänglighetsinformation finns tillgängligt där man ser om en viss person är upptagen på telefon, UC chat och MSN. YA kan även synkroniseras med Outlook för att på så sätt presenteras om en viss person är upptagen i möte.

 Chat funktion
Chat funktion med fildelning som till skillnad från MSN är krypterad och dessutom inte öppen mot Internet som av många företag ses som en säkerhetsrisk. Dessutom är chattrafiken krypterad.

 

Collaboration modul
Till UC finns en collaboration modul som erbjuder för datakonferenser. Konferensen kan enkelt startas från UC gränssnittet och ger funktionalitet såsom:
– Vy från webbkamera av deltagare i konferensen
– Delning av dokument där deltagarna i konferensen kan arbeta tillsammans i samma dokument.
– Enkel uppsättning av telefonkonferenser genom ”drag an drop” från kontaktlistan. Det finns möjlighet att direkt koppla in personer i konferensen eller att först konsultera nya deltagare. Denna typ av funktionalitet spar mycket tid vid mindre och spontana konferenser.

 

Knowledge Management
Denna funktion möjliggör en sökning efter t.ex. ett dokument i en filstruktur baserat på en inringande persons nummer och namn. På detta vis kan t.ex. IT-support direkt få upp E-mail relaterade till en viss person eller en projektledare en projektrapport relaterade till en viss kund när det ringer på hans/hennes telefon.

 

Samtals logik
Man kan från UC klienten spela in samtal, ta tid på samtal och föra anteckningar om ett samtal. All denna information sparas tillsammans med samtalshistoriken. Inspelningsfunktionen lämpar sig väl för personliga anteckningar eller hotsamtal med tidtagning kan vara till hjälp vid debitering för telefontid. Värt att nämna är att inspelning av samtal också kan hanters av växeln och i det fallet startas direkt från telefonen med en knapptryckning. Det går även att automatisera inspelning om man så önskar.

 

Caller ID based routing
Detta innebär att varje enskild användare av UC kan sätta upp personligt regelverk för hur samtal ska hanteras. Baserat på inringade nummer, tid på dagen etc. kan användaren välja hur samtalet ska hanters såsom att besvaras, kopplas vidare eller skickas till röstbrevlåda. 

Mer info more-info
Manual saknas

 
2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se