Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Telekombarometern – Vad påverkar valet av telefonilösning

TelecomBarometern har för avsikt att fånga upp och återge dagsaktuella trender inom svenska företags telefoni- samt växellösningar. Tanken är TelecomBarometern ska utföras varje kvartal, resultat kommer sedan att återges på vår hemsida samt hos branschaktörer och media.

Studien har utförts enligt följande:
Ett formulär med 7 st enkätfrågor har förmedlats till ungefär 800 chefer hos stora detaljister inom telefoni. Frågorna berör vilka lösningar för växlar deras kunder har, samt vilka faktorer som är essentiella vid val av en ny lösning. Inom en snar framtid kommer vi att publicera svaren här på TelekomBarometern.

 
2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se