Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Ny teknik och driftsäker mobilitet driver marknaden för företagsväxlar

Här kommer det första resultatet av Nortechs TelekomBarometer som visar på följande trender i branschen:

– Färre företag köper sin utrustning! En trend visar att allt färre kunder väljer att investera i en egen företagsväxel.

– Äger man inte sin växel så hyr man den!

– Ny teknik lockar! När det finns ny teknik på marknaden då köper många kunder nya företagsväxlar.

– Inga kompromisser! När företaget ska köpa en ny företagsväxel är det en kombination av mobilitet, driftsäkerhet och flexibilitet som gäller.

– De områden som kunden främst vill se en ökad effektivitet i är först ”support”, sen ”försäljning” och därefter kommer ”administration”.

– När kunder köper en ny företagsväxel så vill de flesta ”anpassa till ny teknik”,csen kom ”anpassa till nya arbetssätt” och först därefter kom ”det vi har idag fast billigare”.

TelekomBarometern skickas ut till ca 700 beslutsfattare i företag inom telekombranschen. I den här enkäten deltog 58 respondenter vilket innebär en svarsfrekvens på 8 %. Här nedan kan du se alla frågor som ingick i barometern samt hur respondenterna svarade:

1. Hur stor andel av kunderna som du har äger sin egen växellösning?

Alternativ

Svarsprocent

1. Mindre än 20 % 24,1%
2. Mindre än 40% 12,1%
3. Mindre än 60% 22,4 %
4. Mindre än 80% 43,1 %

2. De som INTE äger en egen växel, hur många av dessa estimerar du

Alternativ

Svarsprocent

1. Brukar en nätbaserad växel 35,1 %
2. Hyr eller leasar sin utrustning 70,2 %
3. Har en extern växel / nyttjar ett annat företags tjänst 10,5 %
4. Annat svar ___ 1,5 %

3.    Vad styr valet av företagsväxel/telefonilösning på företaget

Alternativ

Svarsprocent

1. Driftsäkerhet 57,1%
2. Flexibilitet 57,1%
3. Mobilitet 60,7 %
4. Budget 37,5 %

4. Vilka ”tilläggsfunktioner” vill dina kunder främst ha?

Alternativ

Svarsprocent

1. Mobila anknytningar 96,4 %
2. Unified Communication 17,9 %
3. Contact center 14,3 %

5. Vilken del av verksamheten vill kunden oftast främst effektivisera?

Alternativ

Svarsprocent

1. Administration 50 %
2. Försäljning 55,8 %
3. Leverans 9,6 %
4. Support 57,7 %

6. Varför köper kunden ett nytt telefonisystem

Alternativ

Svarsprocent

1. Vuxit ur det gamla 22,4 %
2. Ny teknik 72,4 %
3. Sänka kostnader 55,2 %
4. Effektivisera 63,8 %
5. Annat 8,6 %

7. Hur resonerar kunden när han/hon ska köpa ett nytt system?

Alternativ

Svarsprocent

1. Det vi har idag fast billigare 32,8%
2. Anpassa till ny teknik 72,4 %
3. Anpassa till nya arbetssätt internt 44,8 %
4. Anpassa till trender 17,2 %
5. Annat 3,4 %
 
2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se