Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Tips och Råd


Vi har sammanställt ett antal tips för att undvika de vanligaste misstagen vid upphandling av IP-telefoni och Mobila tjänster.

Man glömmer att rangordna krav efter prioritet.

Med en enkel skala på 1-3 berättar du för leverantören vad som är viktigt och mindre viktigt för dig. Du kan på så sätt få olika förslag på lösningar som är olika kostnads-
effektiva

Man tar med mindre viktiga funktionskrav som driver stora kostnader.

Ibland blir listan på önskvärda funktioner för lång. Det behöver inte göra så mycket om det är saker som inte kostar så mycket. Ställ er frågan om ni verkligen behöver allt ni efterfrågar.

Några exempel:

Ibland så ställer man krav baserat på att så har vi alltid arbetat. När man t ex ställer krav på hänvisningssystem så kostar det extra men ofta används det inte och kan ersättas av röstbrevlådor och Unified Communications funktioner. Just hänvisningssystem kräver också disciplin av användarna och om det inte sköts skapar det snarare mycket irritation hos kunder och andra som söker en.

Andra exempel på överkrav är när man t ex kräver att ”ingen server” får stå hos oss. Detta är ofta för att man inte vill behöva befatta sig med eller sköta sin telefoni själv. Dock kan man ofta nå samma funktion billigare genom att köpa en telefoni som tjänst avtal (ofta kallat managed voice/services) där leverantören sköter, övervakar och driftar tjänsten med hjälp av lokal viss hårdvara hos kunden. Man kan i många fall skapa en massa kommunikationskostnader i onödan mellan eget kontor och t ex en drifthall. Dessa kommunikationer behöver ha hög QoS (Quality of Service) genom att kräva.

Ett annat vanligt exempel är att man kräver support utöver vad verksamheten kräver. Det driver stora kostnader för kunden i onödan. Jourpersonal på obekväm arbetstid är generellt dyrt.

2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se