Maila oss!
sales@nortechtelecom.se

Fördelar med IP telefoni


Det finns många fördelar med IP baserade växlar

Lösningen utvecklas med tiden då en IP lösning i grunden är en mjukvara.

Den uppdateras och blir modernare med tiden.

Ihopkoppling av växlar (”nätverka”) på olika orter eller i flera länder.

Det ger tillgång till samma funktioner, status på kollegor och möjlighet att ringa gratis mellan kontor/länder. Det möjliggör centralisering av underhåll av en global/nationell lösning.

Ökad redundans

Man kan enkelt få till att två växlar sätta upp att samverka så om den ena växeln går ned eller dess anslutning bryts kan den andra ta över. En användare är då registrerad på två växlar.

Platsoberoende

Man blir platsoberoende och kan ansluta sig mot lösningen vart som helst där det finns tillgång till ett datanätverk.

Det blir enklare att integrera mot en IP lösning för andra IT system.

En modern IP lösning använder sig av öppna standards såsom SIP.

Det möjliggör att man kan plocka olika applikationer och delar (t ex telefoner) från olika leverantörer. Man kan t ex ha en MITEL Växel/tjänst och till den kolla en standard SIP telefon eller en SIP mjuvarutelefon.

En mjukvarubaserad lösning går för de mest avancerade lösningarna såsom MITEL att köra i en virtualiserad miljö såsom t ex WM ware.

Gå tillbaka till förvirrad kring IP-telefoni

2006
2007
2008
Kontakt:

Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista
Växel. +46 (0) 8 50169060
sales@nortechtelecom.se